Pater noster

Das Vater Unser in S'nôke und Ludlange

Vater Unser

S´nôke

T´âpâQ´musû, Q´auîkajâSaj´shejngû,

S´nêhîâlujâletajajkojô.

S´kadêpôQ´âlahajajô, S´thîrâlujîajô,

lîSaj´shejngû, sîüSaj´pâsu.

gajâmejsûQ´ôaS´musôbujsîsôa;

üûâpujajâmejsûS´musûnîsî, lîümîsûûâpujûsenîsîkeQsimejsû.

üdajräûnîajâej, barôpajâejSuj´räi. îajô

Hier in der Originalschrift

So sieht die S´nôke-Schrift aus!


Ludlange

Musye Pate, kye tu say in siele,

tuye nome santigaytye soy.

Tuye impere venoy, tuye vile tuloy,

com in il siele cos ed on il tere.

A mus donoy il musye tagye pane te´ne´n;

e pardo´noy a mus musye debite, com e mus pardo´nay al musyes debitesintyes.

E ne lidoy mus en tentate, bat stakoy de mus il malye.

(Den tuye il impere say, ed il vigore ed il splendide en eternidade).

Ame´n.